Trávnik
je viac
ako len
zelená

PRECÍZNOSŤ UŽ 5 GENERÁCIÍ

Pionier v Rakúsku, založený v roku 1906, patrí dnes rodinný podnik RICHTER RASEN z okresu Baden v Dolnom Rakúsku k popredným producentom trávnikov v Európe. V poradí 5. generácia pestuje na jedinečných povrchoch v Rakúsku a na Slovensku hotový trávnik na najvyššej úrovni.
Naším cieľom je produkovať pre Vás perfektný trávnik. Preto sme už viacej ako 40 rokov činný v svetovom výskume trávy a podporujeme univerzity a výskumné inštitúcie po celom svete.
Alexander J. Richter, je členom organizácie “International Turfgrass Society” a zakladajúci člen “European Turfgrass Society”. Od svojho založenia v roku 1906 prevádzkujeme Prvú rakúsku trávnikársku školu, v ktorej sa testujú všetky dostupné druhy tráv a optimalizuje sa ich oblasti použitia. Okrem záhrad pri domoch, parkoch a verejných plôch a športovísk zatrávňujeme moderné futbalové štadióny a golfové ihriská v celej Európe a vo svete.

U nás
nájdete, čo hľadáte

RICHTER RASEN je rodinná firma z Badenu pri Viedni. Už 5-ta generácia vyvíja a stará sa o trávniky na šport i oddych.

UEFA
EURO

Svetoznámy nielen v Rakúsku – trávnik RICHTER STADIUM TURF® si na medzinárodných ihriskách rokmi vybudoval referenčnú povesť.

Tradícia sa stretáva
s inováciami

RICHTER RASEN je rodinná firma z Badenu pri Viedni. Už 5-ta generácia vyvíja a stará sa o trávniky na šport i oddych.